0

Carrito

0
Subtotal: 0,00

No hi ha productes a la cistella.

CISTELLA

Condicions de venda

– EDAT LEGAL DELS USUARIS:

Per a poder utilitzar els serveis de les nostres pàgines cal ser major d’edat. Al accedir a les nostres pàgines, l’usuari declara ser major d’edat al seu país.

L’usuari és l’únic responsable de conèixer les normatives en matèria de venda de begudes alcohòliques al seu país. A Espanya, l’usuari haurà de ser major de 18 anys. En qualsevol cas, Sentits Barcelona li recorda que l’abús de l’alcohol és perillós per a la salut i li recomana consumir-lo amb moderació.


– PREUS:
Els preus dels nostres productes i serveis s’expressen en euros i inclouen l’IVA vigent a Espanya en el moment de la contractació. En el cas de les begudes alcohòliques (vins i destil·lats), els preus inclouen també els impostos especials vigents a Espanya en el moment de la contractació de cada producte.
La quantitat d’IVA aplicada s’informa en el detall del resum de la factura que es presenta a l’usuari en l’última pàgina, just abans de confirmar la seva compra.

Tot i que Sentits Barcelona es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, els seus productes i serveis es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què es registri cada comanda.


Sentits Barcelona no assumeix cap responsabilitat sobre qualsevol possible error tipogràfic o aritmètic que pogués constar en els preus indicats a les seves pàgines però es compromet a corregir-lo com més aviat millor, a notificar l’ error i el nou import als clients que haguessin contractat el producte o servei afectats i a oferir-los, en cas que no acceptessin el nou preu, el dret de cancel·lació sempre que el lliurament dels productes adquirits no hagi tingut lloc encara.

En cas de cancel·lació parcial o total del contingut de la comanda per aquest motiu, Sentits Barcelona es compromet a reemborsar íntegrament l’import pagat en un termini màxim de 7 dies naturals i sempre mitjançant la mateixa modalitat utilitzada per al pagament.

– DISPONIBILITAT:
Sentits Barcelona manté al seu magatzem uns estocs mínims de cada producte anunciat com a disponible a les nostres pàgines. Aquests estocs varien en funció de cada referència i han estat calculats per cobrir la seva demanda habitual, en èpoques i situacions normals.


Sentits Barcelona es reserva el dret de cancel·lar una comanda per falta de disponibilitat independentment de la informació publicada a la web en el moment de registrar la comanda i d’haver rebut el client la seva confirmació per correu electrònic. No obstant això, en cas de manca de disponibilitat, ens comprometem a notificar-ho al comprador al més aviat possible, oferir-li la possibilitat de substituir-lo per un altre producte de preu similar.


En cas de cancel·lació parcial o total del contingut de la comanda per aquest motiu, Sentits Barcelona es compromet a reemborsar l’import pagat en un període màxim de 7 dies naturals.

Sentits Barcelona no assumeix cap responsabilitat sobre qualsevol possible perjudici que una falta de disponibilitat pogués ocasionar a l’usuari, fins i tot havent rebut la confirmació inicial de la comanda, a la web o mitjançant un missatge de correu electrònic, però es compromet a reemborsar l’import pagat pels productes no disponibles en un termini màxim de 7 dies naturals a partir del moment en què rebi la petició de cancel·lació per part del client.

– MITJANS DE PAGAMENTS I CONDICIONS BANCÀRIES:
Totes les comandes hauran de pagar-se per endavant en la seva totalitat mitjançant targeta bancària (VISA de dèbit o de crèdit i Mastercard), Stripe, PayPal, Amazon Pay i Google Pay.


Les devolucions sobre targetes, comptes PayPal o comptes bancaris d’ estats membres de l’ Espai Econòmic Europeu es realitzaran amb l’ import íntegre acordat.


Sentits Barcelona es reserva el dret a limitar l’ import dels pagaments a realitzar mitjançant targeta o PayPal.

– LLIURAMENTS:
Sentits Barcelona fa els màxims esforços perquè la informació publicada a les nostres pàgines sobre terminis de reoprovisionament de estocs i terminis de lliurament siguin el més exactes i reals possibles.


Aquests terminis es calculen i revisen segons l’ experiència acumulada, però poden presentar lleugeres desviacions a causa d’ incidències en el transport per múltiples causes, festius locals imprevistos o períodes excepcionals com les dates nadalenques o situacions de grans demandes com el llançament de promocions excepcionals o altres motius.


Sentits Barcelona fa tot el possible per mantenir informats els seus clients de qualsevol demora excepcional però no pot assumir cap responsabilitat a causa de l’incompliment de qualsevol data estimada: les dates d’entrega són estimades i no garantides, excepte per al màxim de 30 dies naturals que estableix la llei.

No és possible el lliurament de comandes en apartats postals. Les comandes hauran de ser recepcionades per persones adultes, les quals hauran d’indicar en l’albarà de lliurament el seu nom i signatura (i número de DNI en alguns països) assumint la responsabilitat de custòdia dels paquets en el cas de no ser els destinataris dels mateixos. En cas de detectar qualsevol anomalia en el moment del lliurament (falta de producte o danys visibles), el destinatari l’haurà d’assenyalar a l’albarà de lliurament abans de signar-lo i notificar-lo d’immediat al email de hola@sentitsbarcelona. El client disposa de 24h per reclamar qualsevol incidència relacionada amb el lliurament o per possible error de contingut. Per poder tenir dret a reclamació, s’ haurà de conservar l’ embalatge original en el qual han arribat els productes.


Sentits Barcelona es compromet a reposar qualsevol producte no rebut o rebut danyat durant el transport sempre que la reclamació es realitzi en el termini i condicions a dalt establertes. En cas de no ser possible la reposició amb el mateix producte, el client podrà elegir un altre producte de preu similar o sol·licitar la devolució de l’import pagat pel mateix.


En cas d’ extraviar o pèrdua d’ una part o la totalitat de la comanda, Sentits Barcelona procedirà a reclamar l’ enviament a la companyia de transports, però haurà d’ esperar un termini raonable perquè l’ agència pugui localitzar-lo abans de procedir a la seva reposició. El termini màxim d’ espera serà de 7 dies naturals a partir de la notificació de la incidència per part del client.

– CANCEL·LACIONS I DEVOLUCIONS:
El client té dret a sol·licitar la cancel·lació d’una comanda en qualsevol moment i a rebre el reemborsament de la totalitat de l’import pagat excepte a partir del moment en què aquest ha entrat en fase de preparació; una vegada en preparació, enviat o lliurat, per cancel·lar una comanda o retornar-lo, ja sigui una part o la totalitat del seu contingut, el client haurà d’acollir-se al dret a desistiment o al dret de devolució, les condicions del qual s’especifiquen també més avall.


En aquells casos en què la comanda no hagi entrat encara en fase de preparació, n’hi haurà prou amb que el client sol·liciti la cancel·lació del mateix per correu electrònic, tot i que haurà de tenir en compte que entre la recepció del missatge i la seva lectura i gestió pot transcórrer un termini de temps durant el qual la comanda pot haver entrat en fase de preparació i no sigui possible aturar el seu enviament.

Un cop cancel·lat, Sentits Barcelona es compromet a reemborsar la totalitat de l’import pagat en un termini màxim de 7 dies naturals. Per a això s’utilitzarà sempre la mateixa modalitat emprada per al pagament, excepte en el cas d’abonaments per transferència en comptes de bancs pertanyents a un país no comunitari, en aquest cas el client podrà elegir entre (1) acceptar la repercussió de qualsevol comissió que pogués generar-se en concepte de transferències a comptes de països no membres de l’Espai Econòmic Europeu, (2) facilitar una altra modalitat alternativa, ja sigui per exemple un compte de Pay Pal.


En el cas de devolucions a comptes o targetes bancàries de països amb una divisa diferent a l’euro, atès que l’import a retornar serà en euros —com ho va ser el pagament— i per tal d’evitar-se comissions innecessàries, el client podrà sol·licitar també deixar l’import com a crèdit per a una pròxima compra.

En el cas que la modalitat de pagament utilitzada en el moment de la compra no estigui ja disponible (compte PayPal cancel·lada o targeta caducada), el client podrà sol·licitar la devolució sobre un altre compte PayPal, una devolució mitjançant transferència (amb les reserves detallades més amunt per a comptes de bancs pertanyents a països no comunitaris).


No es podrà exercir el dret de devolució per desistiment quan existeixin indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. I és obligatori retornar la totalitat de l’ enviament en aquest cas, amb tots els productes protegits correctament, en el seu embalatge original i en perfecte estat per a la seva venda posterior.           

Un cop recuperat la comanda i realitzades les oportunes comprovacions sobre l’ estat dels productes, Sentits Barcelona reemborsarà al client la totalitat de l’ import pagat, utilitzant la mateixa modalitat emprada per al pagament, amb les mateixes excepcions i reserves esmentades en paràgrafs tercer, quart i cinquè d’ aquest mateix apartat quant a abonaments per transferència en comptes de bancs pertanyents a un país fora de l’ EEE com a indicat, comptes amb divises diferents de l’ euro i modalitats no disponibles.
El reemborsament en el cas de desistiment es realitzarà en un termini màxim de 14 dies a partir de la data de recepció de la comanda retornada. No s’ acceptaran devolucions a portes deguts ni reclamacions per a l’ abonament de factures d’ enviaments organitzats per part del client.

En cas d’error de contingut, Sentits Barcelona es compromet, després de rebre avís del problema mitjançant correu electrònic, a recollir els productes enviats per error i a enviar-li els productes correctes com més aviat millor, sempre segons disponibilitat i terminis de reobrir-li l’import pagat pels productes comprats i no enviats més la part proporcional del transport, si es donés la situació en la qual el nou lliurament no arribés ja a temps per a la finalitat per a la qual havien estat adquirits. Davant d’una possible falta de disponibilitat o demora, Sentits Barcelona oferirà al client la possibilitat, si així ho desitja, de canviar el producte esgotat o afectat per la demora per un altre de preu similar. El client no tindrà dret a reclamar cap tipus de compensació pels inconvenients ocasionats per un error d’ aquesta naturalesa i el termini per demanar la devolució en aquest cas serà també de 30 dies naturals.

En cas d’incidència durant el transport (lliuraments parcials o danyats, entrega en una direcció equivocada, pèrdua de paquets o demores inacceptables una vegada enviat la comanda), el client té dret a un enviament de reposició com més aviat millor. Davant d’aquestes eventualitats, és imprescindible deixar constància del problema en l’albarà de lliurament i comunicar la incidència sempre dins dels terminis establerts per cada agència de transport (sovint, de tan sols 24 hores després del lliurament). En cas de no ser possible el reenviament o davant la possibilitat que aquest ja no arribés a temps, el client tindrà dret a l’ abonament dels productes no rebuts en perfecte estat així com a la part proporcional de les despeses d’ enviament.

El client té també dret a retornar un producte defectuós, tant si el defecte afecta el seu contingut (vi amb tap o un altre defecte) com al seu exterior (danys a les etiquetes, càpsules o altres elements decoratius). En cas de danys a l’ exterior, el client haurà de notificar el problema en un termini màxim de 30 dies a partir de la data de lliurament de la comanda i presentar inicialment una fotografia que permeti observar el problema; per a vins amb defecte, el termini és d’ un any i, en la seva comunicació de la reclamació, el client haurà d’ assenyalar el codi del lot de l’ ampolla, habitualment indicat a la contraetiqueta. Ambdós problemes hauran de ser comunicats, dins dels terminis abans esmentats, per correu electrònic a l’ email de hola@sentitsbarcelona. com qui comunicarà al client al més aviat possible, i sempre abans de 3 dies laborables, si es procedirà a recollir els productes o no, ja sigui per verificar el defecte o per presentar-lo al productor per anàlisi o reclamació.

Mentre no rebi resposta, el client haurà de conservar l’ampolla, amb un mínim de 3/4 parts de contingut i tapat amb el seu suro original en el cas que hagués estat oberta. Tant si és recollit com no, el client rebrà un abonament per l’ import pagat pel producte, portes exclosos. En cas de procedir-se a la recollida del producte, el client haurà de demanar-ho via email hola@sentitsbarcelona. com.


Formulari de devolució.

Scroll to Top